Grant na projekt „Slnečná energia, ako efektívny, ekologický zdroj energie” bolo poskytnutých z Nadačného fondu Živá energia pri Nadácii Ekopolis, ktorého partnerom je ZSE Energia, a.s. Grant bol poskytnutý vo výške 5360 eur a bol určený na pokrytie všetkých položiek rozpočtu.

Meleg víz megújuló energiaforrásból

Po spustení tohto panelu bude mosť materská škola so 170 deťmi výrazne ušetriť výdavky mesta. Budova materskej školy bola postavená v roku 1970. Od tej doby sa na nej nevykonali žiadne komplexné rekonštrukčné práce. Solárna energia by sa mala využiť hlavne pri ohreve teplej úžitkovej vody, ktorá sa používa v kuchyni tohto zariadenia. Na základe vyjadrenia odborníkov inštaláciou solárnych kolektorov sa môže ušetriť pri ohreve vody ročne v priemere až 40% energie. Návratnosť tohto systému je 5 až 6 rokov. Veľmi dôležité je i to, že tento systém si nevyžiada prakticky žiadnu údržbu a v budúcnosti jednoduchou montážou môže byť pridaných viac solárnych panelov k už tomuto existujúcemu systému. Výhodou je i konštantná cena tepla bez ohľadu na vývoj trhových cien energetických zdrojov.