Nová cyklotrasa medzi Okočom a Veľkým Mederom bola slávnostne odovzdaná, to znamená, že bola úspešne zrealizovaná prvá fáza projektu Cyklotrasy bez hraníc medzi Maďarskom a Slovenskou republikou podporeného Európskou úniou. Na odovzdaní boli prítomní hlavní predstavitelia obcí, v ktorých bola nová cyklistická cesta dokončená: primátor Veľkého Medera Alexander Néveri, starostovia Okoča a Medveďova Ladislav Polák a Ladislav Morva, ako aj Tibor Both, predseda Združenia obcí Medzičilizie, partnera projektu.

Prvá fáza siete cyklotrás na Dolnom Žitnom ostrove je dokončená

Primátor a starostovia, ďalší účastníci realizácie projektu, ako aj členovia cyklistických klubov spolu prešli po novej cyklotrase na bicykloch, čím ju symbolicky uviedli do prevádzky, síce ju už ľudia používali niekoľko týždňov. Vedúcim partnerom projektu EÚ začatého v programovacom období 2007–2013 je Mikroregión Klátovské rameno, ďalšími partnermi sú Združenie obcí Medzičilizia, Mikroregión Warkun, Mikroregión Dunajská cyklomagistrála a obec Vámosszabadi z Maďarska. Budúca úplná sieť cyklistických ciest povedie práve cez územie týchto mikroregiónov, pričom celková dĺžka cyklotrás bude 110 km. V prvej fáze sa podarilo vybudovať 18 km v hodnote 2,445 miliónov eur, pričom 95% z tejto sumy poskytla Európska únia. Práce na tomto úseku sa blížia ku koncu, majú byť ukončené v októbri. Zo spomínaných 18 kilometrov pripadá na územie Združenia obcí Medzičilizia teraz odovzdaných 2,7 km, ako aj viac ako 300 metrová trasa, ktorá bola v Medveďove vybudovaná už skôr, v celkovej hodnote 281 tisíc eur. Cyklotrasa Okoč – Veľký Meder je pri moste cez kanál zatiaľ prerušená, ale starostovia sľúbili, že z obecných zdrojov dajú čoskoro vybudovať malý most drevenej konštrukcie, čím cyklistom umožnia plynulú premávku. Realizáciu na chýbajúcom úseku sťažujú hlavne vlastnícke práva. Bolo by potrebné sa dohodnúť aj s českými, moravskými a slovenskými pozostalými vlastníkov, ktorí nadobudli tieto pozemky ešte v 20-tych rokoch minulého storočia, v časoch pozemkovej reformy za prvej Československej republiky. Ich potomkovia – súčasní vlastníci – dokonca ani nežijú u nás a mnohí z nich neprejavujú žiadnu ochotu pre spoluprácu. Plánovaný úsek cyklotrasy prechádza cez množstvo takýchto úzkych pozemkov a to veľmi komplikuje proces realizácie projektu.

Podľa primátora Veľkého Medera Alexandra Néveriho sa kvôli projektovým zdrojom a obmedzeniam vyplývajúcim zo schvaľovacieho procesu sa rozhodli najprv realizovať len prvú fázu investície. „Naším cieľom je umožniť miestnym občanom bezpečnú jazdu čím skôr a aby sme turistom ešte v tejto sezóne poskytli ďalšiu atrakciu. Ide o úsek, ktorý patrí z hľadiska cykloturizmu na Slovensku a v Maďarsku do kategórie „naj", nevynímajúc životného prostredia, historických pamätihodností a destinácií cestovného ruchu" – dodal. Starosta obce Okoč Ladislav Polák vyzdvihol predovšetkým význam bezpečnosti: „Z Okoča do Veľkého Medera jazdí denne veľa občanov, ktorí sa vďaka dnes odovzdanému trojkilometrovému úseku cyklotrasy môžu cítiť oveľa bezpečnejšie, než na verejných cestách určených pre automobilovú dopravu." Ladislav Morva, starosta Medveďova zdôraznil, že hlavným cieľom projektu je lepšia dostupnosť cesty pozdĺž slovensko – maďarského pohraničného pásma a spojenie týchto mikroregiónov.