Skončila sa výstavba cyklotrasy od hranice katastra mesta Veľký Meder po obce Okoč. Cyklotrasu, ktorá bola realizovaná z prostriedkov Európskej únie v rámci programu cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Maďarskom cyklisti už využívajú niekoľko týždňov, jej slávnostné odovzdanie sa uskutoční 15. augusta, na začiatku tohtoročných Svätoštefanských kultúrnych dní. Do prvej fázy projektu Cyklotrasy bez hraníc sa okrem vedúceho partnera, ktorým je Mikroregión Klátovské rameno zapojili MR Medzičilizie, MR Warkun, MR Dunajská Magistrála a obec Vámosszabadi (Maďarsko). Náklady v rozsahu 85% boli financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 10% bolo hradených zo štátneho rozpočtu a 5% z vlastných zdrojov. Na mesto Veľký Meder ako súčasti Mikroregiónu Medzičilizie pripadá necelá jedna tretina, celkovo 87.218 eur. „Popri mestskej časti Ižop je k Veľkému Mederu najbližší Okoč, aj geograficky, aj čo sa týka medziľudských zväzkov, takže táto cyklotrasa bude dobre slúžiť, respektíve už aj slúži našim obyvateľom. Premávka medzi dvomi obcami bude nielen jednoduchšia, ale aj bezpečnejšia” – povedal primátor Veľkého Medera Alexander Néveri a dodal, že spolupráca mikroregiónov v tomto európskom projekte môže slúžiť ako dobrý príklad aj pre programovacie obdobie 2014-20.

A kerékpárosok máris birtokba vették az új utat

Na cyklotrase jazdilo aj v čase našej návštevy relatívne veľa ľudí. Cyklisti sú s ňou v zásade veľmi spokojní, sťažovali sa len na to, že sa od železničného priecestia po začiatok trasy necítia bezpečne, lebo tam pre cyklistov nie je vyznačený osobitný jazdný pruh a na tejto úzkej ceste jazdí veľa kamiónov. Videli sme dokonca aj takých, predovšetkým rodiny, ktorí na tomto úseku radšej zosadli z bicyklov a išli popri ceste na trávnatom okraji pešo.

Budujeme partnerstvá

Cyklotrasy sú vybudované po úsekoch, ale konečným zámerom samozrejme je, aby boli nakoniec všetky spojené. Vo Veľkom Mederi sa jednoznačne očakáva, aby sa vybudoval aj úsek, ktorý by spojil mesto s mestskou časťou Ižop, ktorý nebol zahrnutý do prvej fázy projektu, ale do druhej už áno. To znamená, že podľa všetkého bude o rok na jeseň hotový už aj ten. Čo sa týka plánovanej trasy od Ižopu po Medveďov, situácia je komplikovanejšia kvôli problémom okolo vlastníckych práv, preto výstavba tohto úseku bude pravdepodobne realizovaná až niekedy neskôr.