transparent

 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider01.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider02.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider03.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider04.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider05.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider06.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider08.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider09.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider10.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider11.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider12.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider14.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider15.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider16.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider17.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider18.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider19.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider20.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider22.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider23.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider24.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider25.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider27.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider30.png

Mestský úrad Veľký Meder

Kontakty

Komárňanská 207/9 Veľký Meder 932 01 Slovensko

Tel: +421 31 555 22 01

Fax: +421 31 555 24 25

IČO: 00305332 DIČ: 2021002082

http://www.velkymeder.sk

Kontaktný formulár

Odoslať e-mail. Všetky polia označené * sú povinné.

Ďalšie informácie

Súradnice GPS: 47.856123, 17.772658 

MAPA SK

Primátor

JUDr. Samuel Lojkovič
031/555 31 80
samuel.lojkovic@velkymeder.sk

Zástupca primátora

Dénes Mikóczy
031/590 49 11
031/590 49 54
denes.mikoczy@velkymeder.sk

Hlavný kontrolór

Mgr. Albert Nagy
031 590 49 24
albert.nagy@velkymeder.sk

Mestská polícia

Náčelník mestskej polície

Mgr. Alexander Egrecký
0905/363740
alexander.egrecky@velkymeder.sk

Referát školstva

Liana Bzdúchová
031/5904954
liana.bzduchova@velkymeder.sk


Podateľňa a sekretariát úradu

Andrea Földesová
031/5552201
031/5904911
andrea.foldesova@velkymeder.sk


Finančné oddelenie

Vedúca finančného oddelenia
Ing. Eva Kázmérová
031/5904916
eva.kazmerova@velkymeder.sk

Referát miezd a personalistiky

Mária Santúrová
031/590 49 29
maria.santurova@velkymeder.sk

Gyöngyvér Herdicsová
031/590 49 29
gyongyver.herdicsova@velkymeder.sk

Referát plánovania a financovania

Erika Roszinszká
031/5904927
erika.roszinszka@velkymeder.sk

Referát účtovníctva

Mgr. Erzsébet Nagy
031/5904921
erzsebet.nagy@velkymeder.sk

Ing. Kornélia Laposová
031/5904921
kornelia.laposova@velkymeder.sk


Oddelenie miestnych daní a poplatkov

Vedúci oddelenia
Mgr. Gabriela Fabulyová
031/5904923
gabriela.fabulyova@velkymeder.sk

Daň z nehnuteľností

Petra Királyová
031/590 49 19
petra.kiralyova@velkymeder.sk

Katarína Koterová
031/5904920
katarina.koterova@velkymeder.sk

Fehérová Judita
031/590 49 12
judita.feherova@velkymeder.sk

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Judita Kissová
031/5904922
judita.kissova@velkymeder.sk

Ostatné miestne dane

Ildikó Csémiová
031/5904923
ildiko.csemiova@velkymeder.sk


Oddelenie rozvoja mesta a výstavby

Vedúca oddelenia:
Ing. Zlatica Vargová
031/590 49 53
zlatica.vargova@velkymeder.sk

Referát výstavby:
Ingrid Czineová
031/590 49 14
ingrid.czineova@velkymeder.sk

Referát majetku mesta:
Diana Novocká
031/590 49 53
diana.novocka@velkymeder.sk

Projektový manažment:
Ing. Silvia Csicsayová
031/590 49 14
silvia.csicsayova@velkymeder.sk


Oddelenie životného prostredia

Vedúca oddelenia:
Ing. Kristína Pivodová
031/590 49 10
kristina.pivodova@velkymeder.sk

Odborná referentka
Ing. Ivona Bartaová
031/590 49 10
ivona.bartaova@velkymeder.sk


Oddelenie sociálne a správy vnútorných vecí

Vedúci oddelenia
Ing. Ladislav Jankó
031/5904917
ladislav.janko@velkymeder.sk

Referát evidencie obyvateľstva

Margita Kovácsová
031/5904918
margita.kovacsova@velkymeder.sk

Matričný úrad

Mgr. Zsuzsanna Balogh
031/5904956
zsuzsanna.balogh@velkymeder.sk

Referát sociálnych vecí a bytov

Iveta Pappová
031/5904918
iveta.pappova@velkymeder.sk


Spoločný obecný úrad

Úsek stavebného konania

Ing. Jozef Hervay
031/590 49 15
jozef.hervay@velkymeder.sk

Úsek opatrovateľskej služby

Bc. Edita Feketeová
031/5552977
edita.feketeova@velkymeder.sk

Fehérová Judita
031/590 49 12
judita.feherova@velkymeder.sk

Anita Bagin Pajor
031/590 49 20 

DÔLEŽITÉ ODKAZY

kalendarakcii

busz banner

rozhlas

zmluvysk

zmluvympbh

dhz vm baner

 

logo-navsteva-lekara

inkubator

nptspi banner 300x250 01

VIDEOGALÉRIA

oficialne video