Dokumenty potrebné k žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta

Žiadosť o dotáciu

Čestné prehlásenie žiadateľa o dotáciu

Vyúčtovanie dotácie