Zámer predaja majetku z vlastníctva mesta

Zámer predaja nehnuteľnosti 01

Zámer predaja nehnuteľnosti 02