transparent

 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider01.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider02.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider03.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider04.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider05.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider06.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider08.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider09.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider10.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider11.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider12.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider14.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider15.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider16.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider17.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider18.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider19.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider20.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider22.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider23.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider24.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider25.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider27.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/velkymeder/slider30.png

Rozpočet mesta a finančné výkazy

2017

Schválený rozpočet na rok 2017 - textová časť

Schválený rozpočet na rok 2017 - finančná časť I.

Schválený rozpočet na rok 2017 - finančná časť II.

Schválený rozpočet na rok 2017 - programový rozpočet

Rekapitulácia úprav a skutočnosti rozpočtu 1-2017

2016

Návrh rozpočtu Mesta Veľký Meder na roky 2016-2018 - textová časť

Schválený rozpočet Mesta Veľký Meder na roky 2016-2018 - tabuľková časť 1 - Príjmy

Schválený rozpočet Mesta Veľký Meder na roky 2016-2018 - tabuľková časť 2 - Výdavky

Schválený rozpočet Mesta Veľký Meder na roky 2016-2018 - tabuľková časť 3

Schválený programový rozpočet Mesta Veľký Meder na roky 2016-2018

Rekapitulácia úprav a skutočnosti rozpočtu - 1.štvrťrok 2016

Rekapitulácia úprav a skutočnosti rozpočtu - 2. štvrťrok 2016

Rekapitulácia úprav a skutočnosti rozpočtu - 3. štvrťrok 2016

Rekapitulácia úprav a skutočnosti rozpočtu - 4. štvrťrok 2016

Monitorovacia správa k 30.06.2016 - textová časť

Monitorovacia správa k 30.06.2016 - príloha č. 1

Monitorovacia správa k 30.06.2016 - príloha č. 2

2015

Schválený rozpočet Mesta Veľký Meder na rok 2015 - 2017

Programový rozpočet Mesta Veľký Meder na roky 2015 - 2017

Rekapitulácia úprav a skutočnosti rozpočtu - 1. štvrťok

Rekapitulácia úprav a skutočnosti rozpočtu - 2.štvrťrok

Rekapitulácia úprav a skutočnosti rozpočtu - 3. štvrťrok

Rekapitulácia úprav a skutočnosti rozpočtu - 4. štvrťrok

Monitorovacia správa k 30.06.2015

Vyhodnotenie plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu mesta k 30.06.2015

Záverečný účet za rok 2015 - textová časť

Záverečný účet za rok 2015 - príloha č. 1

Záverečný účet za rok 2015 - príloha č. 2

Individuálna výročná správa za rok 2015

Individuálna účtovná závierka IÚZ za rok 2015

Poznámky k IÚZ za rok 2015

Správa audítora k IÚZ za rok 2015

Správa audítora k Individuálnej výročnej správe za rok 2015

Konsolidovaná výročná správa za rok 2015

Konsolidovaná účtovná závierka KÚZ za rok 2015

Poznámky ku KÚZ za rok 2015

Správa audítora ku KÚZ za rok 2015

Správa audítora ku Konsolidovanej výročnej správe za rok 2015

2014

Návrh na rozpočet mesta na roky 2014 - 2016

Schválený rozpočet mesta na roky 2014 - 2016

Programový rozpočet mesta na roky 2014 - 2016

Vyhodnotenie plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu mesta za 1. polrok 2014

Hodnotiaca správa k 31.12.2014

Monitorovacia správa mesta Veľký Meder za 1. polrok 2014

Záverečný účet mesta k 31.12.2014

Vyhodnotenie plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu mesta za rok 2014

Výročná správa spojená za rok 2014

Výkazy k 31.12.2014

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2014

Tabuľky k poznámkam za rok 2014

Správa audítora o overení RÚZ za rok 2014

Správa audítora o overení KÚZ za rok 2014

Dodatok správy auditora o overení súladu výročnej správy s ÚZ za rok 2014

2013

 

Schválený rozpočet Mesta Veľký Meder na roky 2013 - 2015

Programový rozpočet Mesta Veľký Meder na roky 2013 - 2015

Vyhodnotenie plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu mesta za 1. štvrťrok 2013

Vyhodnotenie plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu mesta za 1. polrok 2013

Monitorovacia správa mesta Veľký Meder za 1. polrok 2013

Upravený rozpočet k 30.09.2013

Záverečný účet mesta k 31.12.2013

Výročná správa mesta za rok 2013

Vyhodnotenie plnenia príjmov a výdavkov mesta za rok 2013

Hodnotiaca správa mesta Veľký Meder k 31.12.2013

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2013

Správa nezávislého auditora z overenia ÚZ za rok 2013

Konsolidovaná výročná správa mesta za rok 2013

Konsolidovaná súvaha k 31.12.2013

Konsolidovaný výkaz ziskov a strát k 31.12.2013

Konsolidované poznámky k 31.12.2013

 

2012

 

Schválený rozpočet mesta Veľký Meder na rok 2012

Upravený rozpočet na rok 2012

Vyhodnotenie plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Veľký Meder za 1. štvrťrok 2012

Vyhodnotenie plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Veľký Meder za 1. polrok 2012

Monitorovacia správa za 1. polrok 2012

Vyhodnotenie plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Veľký Meder k 30.09.2012

Vyhodnotenie plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Veľký Meder za rok 2012

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu mesta za rok 2012

Záverečný účet mesta Veľký Meder za rok 2012

Výročná správa mesta Veľký Meder za rok 2012

Správa nezávislého auditora z overenia UZ k 31.12.2012

Konsolidovaná výročná správa mesta Veľký Meder za rok 2012

 

2011

 

Schválený rozpočet mesta Veľký Meder na rok 2011

Programový rozpočet mesta Veľký Meder upravený na rok 2011

Upravený rozpočet mesta Veľký Meder za rok 2011

Záverečný účet mesta Veľký Meder za rok 2011

Vyhodnotenie príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Veľký Meder za rok 2011

Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu mesta Veľký Meder za rok 2011

Konsolidovaná výročná správa mesta Veľký Meder za rok 2011

Výkaz ziskov a strát za rok 2011

Súvaha k 31.12.2011

Konsolidovaný výkaz ziskov a strát k 31.12.2011

Konsolidovaná súvaha k 31.12.2011

Poznámky k UZ za rok 2011

Poznámky ku KUZ za rok 2011

Správa nezávislého auditora z overenia UZ k 31.12.2011

 

2010

 

Schválený rozpočet mesta Veľký Meder na rok 2010

Programový rozpočet mesta Veľký Meder na rok 2010

Upravený rozpočet mesta Veľký Meder na rok 2010

Záverečný účet mesta Veľký Meder za rok 2010

Vyhodnotenie plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu mesta za rok 2010

Hodnotiaca správa mesta Veľký Meder za rok 2010

Konsolidovaná výročná správa mesta Veľký Meder za rok 2010

 

2009

 

Schválený rozpočet mesta Veľký Meder na rok 2009

Programový rozpočet mesta Veľký Meder na rok 2009

Upravený rozpočet mesta Veľký Meder na rok 2009

Záverečný účet mesta Veľký Meder na rok 2009

Výročná správa mesta Veľký Meder za rok 2009

 

DÔLEŽITÉ ODKAZY

kalendarakcii

busz banner

rozhlas

zmluvysk

zmluvympbh

dhz vm baner

 

logo-navsteva-lekara

inkubator

nptspi banner 300x250 01

VIDEOGALÉRIA

oficialne video