V zmysle príslušných ustanovení zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku v znení neskorších predpisov....

kontakt

tu nájdete telefónne a mailové kontakty na pracovníkov oddelenia miestnych daní a poplatkov

tlacivo

tu nájdete vzory tlačív ohľade miestnych daní

miestne dane

Oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu Veľký Meder vykonáva úlohy vyplývajúce z postavenia Mesta Veľký Meder ako správcu miestnych daní...