dlznici

tu nájdete zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2014 zverejnený v súlade s § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov

kontakt

tu nájdete telefónne a mailové kontakty na pracovníkov oddelenia miestnych daní a poplatkov

tlacivo

tu nájdete vzory tlačív ohľade miestnych daní

miestne dane

Oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu Veľký Meder vykonáva úlohy vyplývajúce z postavenia Mesta Veľký Meder ako správcu miestnych daní...