Marec 4, 11, 25
Apríl 1, 8, 22, 29
Máj 13, 20, 27
Jún 3, 10, 24
Júl 1, 8, 22
August 5, 12
September 9, 23, 30
Október 14, 21
November 4, 11, 25
December 2, 9, 16


Termíny sú informatívne, aktualizujeme ich priebežne! Termíny sa môžu obsadiť len osobne u matrikárky mesta na Mestskom úrade Veľký Meder.

kontakt

tu nájdete telefónne a mailové kontakty na pracovníkov a stránkové hodiny

matrika

Vydanie rodného listu, narodenie ...

matrika

Vydanie sobášneho listu, zmena mena a priezviska, informácie ...

matrika

vydáva doklady Slovenskej republiky na základe dokladov vydaných v zahraničí ...

matrika

vydanie úmrtného listu ...

matrika

Podmienky určenia otcovstva ...

matrika

Osvedčovanie, výpis a odpis z registra trestov, Evidencia hrobových miest ...