Mesto Veľký Meder oznamuje občanom mesta a mestskej časti Ižop, že
dňa 27. novembra 2017
prebehne zber objemného odpadu a odpadu z domácností ( nábytok, sedacie súpravy, koberce, dvere, elektroodpad z domácností...) spred obytných domov.

zivotne prostredie

Žiadosti k vybavovaniu podaní na oddelení životného prostredia

ekodogMesto Veľký Meder z dôvodu skvalitňovania služieb poskytovaných svojím občanom az dôvodu ochrany verejnej zelene rozhodlo riešiť problém so psími exkrementami inštaláciou ECO DOG TOILET STANÍC.