Bez vstupného! Vstup vzadným vchodom zo strany lesoparku!
Začiatok každého programu 21:30, otvorenie brán o 20:30.

velkomederske leto 2017